REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 12. MARTS

Til stede: Stefan, Kristian, Evald, Jørgen og Aase.
Drøftelse omkring træning: Enighed om, at der udelukkende skal fokuseres på vores egne medlemmer, når
der er træning. Når en person varetager f.eks. træning ved højdespring, er det udelukkende den person, der
henvender sig til børnene, medens andre hjælpere koncentrerer sig om andre opgaver ( måle op, afmærke
højden, notere resultater m.m.).

Martin er ansat som træner hos Sparta, men er villig til at hjælpe på de aftener, hvor hans egne to drenge er
med til træning. Evald og Kristian drøfter træningsplaner med Martin, når han deltager i vores
generalforsamling.

Når Holte Atletik melder ud omkring et børnetrænerkursus, kontakter Aase børnenes forældre og andre
måske interesserede, så vi forhåbentlig får flere aktive forældre med ved træningen. Man kan blive uddannet
til børnetræner, når man er mindst 15 år gammel. Et kursus varer en weekend på Rudegård Stadion. Klubben
betaler selvfølgelig kurset. Ved samkørsel betaler klubben benzinpenge. Jørgen undersøger gældende
takster.

Generalforsamling: Jørgen sørger for øl og vand. Stefan undersøger, om Karsten vil påtage sig rollen som
dirigent, ligesom Stefan finder ud af, hvem der eventuelt genopstiller. Stefan medbringer ekstra vedtægter.
Jørgen medbringer klubbens regnskab.

Stefan udsender indkaldelsen til vores generalforsamling senest 25 marts. På indkaldelsen minder Stefan
samtidig om adressen på klubbens hjemmeside. Vores webmaster David er i gang med at opdatere
hjemmesiden.

Ny elev? Stefan sender elevens oplysninger videre til Evald.
Lokaler til motionsholdet: Evald har søgt om lokaler på Byvangskolen, hvor holdet også har været denne
vinter.

Tilskud fra kommunen; Jørgen har indsendt de ønskede oplysninger til kommunen. I alt 19 elever.
Nøgler: Stefan sørger for at lave en liste til vores generalforsamling, samt opkræve nøgler, hvis de ikke
længere er i brug.

Invitationer til løb: Stefan kontakter Jeppe og hører, om han er villig til at holde øje med børneløb, som
vores børn vil kunne deltage i. Invitationen kan Jeppe sende til David, så de kommer på klubbens
hjemmeside.

Atletikstævner: Aase forsøger at være opdateret omkring atletikstævner, samt tilmeldinger til de stævner.
Resultater til idrætsmærket: Stefan får et kursus af Evald, så det fremover bliver vores formand, der
noterer resultaterne fra træning og stævner.

Referent: Aase