Klubbens Historie

Den 28. september 1943 blev ORI, Oppe Sundby-Rørbæk Idrætsforening stiftet med følgende afdelinger:
Fodbold
Håndbold
Badminton
Gymnastik og Atletik

Foreningens formål var at fremme interessen for idræt og gennem en ungdoms- og seniorafdeling at give instruktion og vejledning i de idrætsgrene, der var behov og interesse for.

Atletikken startede så småt, men kom først rigtigt i gang i 1961 på Bjergvejens stadion.

1967 Erik Jensen blev træner for atletikafdelingen, og de næste år var afdelingen i stor fremgang.
1968 Den første af Erik Jensens elever i konkurrence indenfor amtet.
1971 Erik Jensen fremsætter ønske om et atletikstadion i Frederikssund.
1972 De første sjællandsmesterskaber vindes til ORI af ungdommen.
1973 To Danmarksmesterskaber til ORI.
ORI´s damehold kommer op i 2. division.
1974 Ønsket om et atletikstadion opfyldes.

Atletikken og gymnastikken var samme afdeling, og fra 1971-1975 trænede man på Oppe Sundby skole. På græsset opstregede man f.eks. en 400 meter rundbane med kridt!

Fra 7. juni 1975 flyttede atletikken til den nybyggede Åbjerg skole, hvor der blev regelmæssig træning. Atletikafdelingen blev en selvstændig afdeling under ORI med Ole Munch som formand og Eva Mejnert som sekretær.
I oktober 1983 stod der at læse i ORI’s klubblad, skrevet af Ole Munch: ”Med hensyn til højdespring, længdespring, trespring og spydkast kan vi gå den næste sæson i møde med den bevidsthed, at vi for disse discipliners vedkommende råder over topmoderne anlæg. Kronen på værket sættes den dag, hvor vi står med en vedligeholdelsesfri rundbane”

I februar nummeret af ORI Nyt 1984 efterlyste Ole Munch, at kommunen ville lægge kunststofbelægning på løbebanen. Dette blad blev i øvrigt udgivet 6 gange om året i rigtig mange år.

I ORI NYT februar 1985 blev kunststofbelægning af løbebanerne igen omtalt, fordi atletikafdelingen oplevede, at det var svært at få atletikudøvere til at komme til ORI´s stævner, når løbebanerne ikke havde kunststofbelægning, og det trak samtidig aktivitetsniveau og engagement ned! Fritidsnævnet kunne ikke skaffe det nødvendige beløb, så der kom ikke kunststofbelægning.

Da atletikafdelingen var størst, havde den ca. 140 medlemmer, men dette tal blev langsomt til færre. I juni 1986 var tallet således kun 50.

I maj 1988 blev Johnny Kastling formand for atletikafdelingen. Samme år etablerede ORI selv et kastebur m/ kastering for 20.000 kr., især ved hjælp fra Lars Munk Jensen, Johnny Kastling og Carl Friedrichsen.

De følgende år blev vedligeholdelsen af stadion stadig dårligere, og samtidig var skolens idrætslærere ikke interesserede i atletik. I stedet markerede skolens sig med fodbold og håndbold.

ORI’s medlemstal dalede støt, men foreningen blev aldrig opløst, selvom der til sidst kun var 3 aktive atleter, nemlig Karsten Andersson og Carl Friedrichsen i kastedisciplinerne, og den daværende
formand Poul Nielsen, der også konkurrerede i 15 kamp med flotte resultater.

Carl Friedrichsen havde i 14 år undervist et hold mænd i fysisk træning under Frederikssund Fritidsskole, men da denne skole blev nedlagt i 2000, valgte alle 20 mænd at melde sig ind i ORI, og ved generalforsamlingen i 2001 ændredes navnet til ORI Atletik og Motion med Per Nielsen som formand. Samme år begyndte foreningen at rette henvendelse til kommunen og påpege de håbløse forhold på stadion. Således var kasteburet væltet i en vinterstorm, og foreningen brugte 10.000 kr. på at sætte det i stand.

Redskabsskuret på stadion blev benyttet af skolen, OAKS, ORI AM og Frederikssund Cricket Club. Cricketklubben havde fået tilladelse til at indrette et særligt rum i skuret, som kun de havde adgang til. I 2002 blev Cricketklubben opløst, og ORI AM fik i 2004 tilladelse til at overtage det aflåselige rum, så klubben ikke længere skulle ”dele” redskaber med skolen.

På generalforsamlingen april 2005 vedtog man et nyt tiltag, nemlig idrætsmærketræning og atletiktræning, med initiativtagerne Kirsten Hundahl og hendes familie, samt Aase og Carl Friedrichsen. ORI AM bekostede et nyt kastenet til kasteburet, sand i springgraven og en stopplanke til kuglestød. Første sæson var der 35 aktive atletikudøvere.

Siden 2006 har der været 2 ugentlige aftener, hvor man kan træne atletik og eventuelt erhverve DGI’s idrætsmærke. Denne træning er blevet varetaget af Evald Nielsen, Karin Schmidt-Petersen og Carl Friedrichsen samt mange andre hjælpere. Siden 2000 har Jørgen Mortensen varetaget jobbet som foreningens samvittighedsfulde kasserer.

I 2007 afsatte kommunen penge til at fjerne ukrudtvækst og græs på løbebanen, og banen blev tromlet.

I april 2008 blev Evald Nielsen formand, og foreningen fortsatte som en to-strenget forening med fysisk træning for mænd om vinteren, samt idrætsmærketræning / atletiktræning i sommerhalvåret. Da hverken OAKS eller skolen benyttede redskabsskuret, fik ORI AM i maj 2008 tilladelse af skolen til at overtage hele skuret. Desværre viste det sig, at der var meget hærværk omkring bygningen, og efter det 7. indbrud forsøgte foreningen at søge kommunen om en container. Det blev til et afslag. (OAKS havde været mere heldige året før, hvor de havde fået 2 containere af kommunen). ORI AM søgte sponsorer og betalte selv 24.000 kr., så i efteråret 2009 fik vi opstillet en container til opbevaring af redskaber, samtidig med at vi beholdt brugsretten til redskabsskuret. Der har ikke siden været hærværk eller indbrud.

Fra april 2010 har Aase Friedrichsen været formand, og i sommerferien påbegyndte kommunen en renovering af stadion, ligesom hele området blev indhegnet. Der blev lavet følgende:

Genetablering af løbebanen
Genetablering af alle springanlæg samt tilløb for spydkast
Højdespringsanlæg

Desværre er løbebanen kun med granitgrus, så den skal løbende vedligeholdes, og der er ikke etableret mærker på sargen. Stadion kan derfor ikke benyttes til stævner, men udelukkende til træning. Alligevel er forholdene blevet langt bedre, siden atletikken for alvor vendte tilbage til Frederikssund i 2005, og klubben har anskaffet en god samling af atletikredskaber.